કાર્ટુનનું કાર્ટુન અને આર્ટવર્કનું આર્ટવર્ક – સમજાય એ તમારૂં

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

અમેરિકા સ્થિત હરનિશ જાની મારાં કાર્ટુન્સ અને પેઇંટીંગ્ઝના ચાહક છે, તદઉપરાંત જાણીતા હ્યુમરીસ્ટ છે

– મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

1 comment for “કાર્ટુનનું કાર્ટુન અને આર્ટવર્કનું આર્ટવર્ક – સમજાય એ તમારૂં

  1. ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા.(ન્યુ જર્સી)
    July 30, 2017 at 3:42 am

    ચ્હા કરતા તપેલી ગરમ ! રસોડામાં ગરમી ન હોય તો શું હોય? રસોડામાં ઠંડક ? અસંભવ !
    ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા. (ન્યુ જર્સી)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *