અજબ નશાત સે જલ્લાદ કે…

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન : ૪૩

મિર્ઝા ગ઼ાલિબ
વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)

અજબ નશાત સે જલ્લાદ કે ચલે હૈં હમ આગે
કિ અપને સાએ સે સર પાઁવ સે હૈ દો ક઼દમ આગે

ક઼જ઼ા ને થા મુઝે ચાહા ખ઼રાબ-એ-બાદા-એ-ઉલ્ફ઼ત
ફ઼ક઼ત ખ઼રાબ લિખા બસ ન ચલ સકા ક઼લમ આગે

ગ઼મ-એ-જ઼માના ને ઝાડ઼ી નશાત-એ-ઇશ્ક઼ કી મસ્તી
વગરના હમ ભી ઉઠાતે થે અજ઼્જ઼ત-એ-અલમ આગે

ખ઼ુદા કે વાસ્તે દાદ ઉસ જુનૂન-એ-શૌક઼ કી દેના
કિ ઉસ કે દર પે પહુઁચતે હૈં નામા-બર સે હમ આગે

યે ઉમ્ર ભર જો પરેશાનિયાઁ ઉઠાઈ હૈં હમ ને
તુમ્હારે અઇયો ઐ તુર્રહ-હા-એ-ખ઼મ-બ-ખ઼મ આગે

દિલ ઓ જિગર મેં પુર-અફ઼્શા જો એક મૌજા-એ-ખ઼ૂઁ હૈ
હમ અપને જ઼ોમ મેં સમઝે હુએ થે ઉસ કો દમ આગે

ક઼સમ જનાજ઼ે પે આને કી મેરે ખાતે હૈં ‘ગ઼ાલિબ’
હમેશા ખાતે થે જો મેરી જાન કી ક઼સમ આગે

 

* * *

શબ્દાર્થ :

નશાત= હર્ષ; જલ્લાદ= વધ કરનાર, ફાંસીગર; ક઼જ઼ા= ઈશ્વરાજ્ઞા; ખ઼રાબ-એ-બાદા-એ-ઉલ્ફ઼ત= પ્રેમની મદિરા પીને નષ્ટ થવાવાળો; ફ઼ક઼ત= કેવળ, માત્ર; ગ઼મ-એ-જ઼માના= સંસારની ચિંતા; નશાત-એ-ઇશ્ક઼= પ્રેમનો હર્ષ; વગરના= વરના, નહિ તો; અજ઼્જ઼ત-એ-અલમ= દુ:ખોનો આનંદ; દાદ= પ્રશંસા; જુનૂન-એ-શૌક઼= અભિલાષાઓનો ઉન્માદ; દર= દ્વાર; નામા-બર= પત્રવાહક, કાસદ; તુર્રહ-હા-એ-ખ઼મ-બ-ખ઼મ= ધુંઘરાળી વાળની લટ; પુર-અફ઼્શા= વ્યાકુળ; મૌજા-એ-ખ઼ૂઁ= લોહીની તરંગ; જ઼ોમ= ઘમંડ; દમ= શ્વાસ, શક્તિ, પ્રાણ

ઋણસ્વીકાર :

(૧) મૂળ ગ઼ઝલ (હિંદી લિપિ) અને શબ્દાર્થ માટે શ્રી અલી સરદાર જાફરી (દીવાન-એ-ગ઼ાલિબ)નો…
(૨) http://www.youtube.com વેબસાઇટનો…
(૩) http://techwelkin.com/tools/transliteration/ (દેવનગરી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ કનવર્ટર)

* * * * *

શ્રી વલીભાઈ મુસાનાં સંપર્કસૂત્ર:

ઈ મેઈલ – musawilliam@gmail.com ||મોબાઈલ : + 91-93279 55577

નેટજગતનું સરનામુઃ

William’s Tales (દ્વિભાષી-ગુજરાતી/અંગ્રેજી) ||  વલદાનો વાર્તાવૈભવ | | માનવધર્મ – જીવો અને જીવવા દો

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *