હૈરાઁ હૂઁ દિલ કો રોઊઁ કિ પીટૂઁ જિગર કો મૈં…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ગ઼ાલિબનું સર્જન અને સંકલન

મિર્ઝા ગ઼ાલિબ
વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)

હૈરાઁ હૂઁ દિલ કો રોઊઁ કિ પીટૂઁ જિગર કો મૈં
મક઼્દૂર હો તો સાથ રખૂઁ નૌહાગર કો મૈં

છોડ઼ા ન રશ્ક ને કિ તિરે ઘર કા નામ લૂઁ
હર ઇક સે પૂછતા હૂઁ કિ જાઊઁ કિધર કો મૈં

જાના પડ઼ા રક઼ીબ કે દર પર હજ઼ાર બાર
ઐ કાશ જાનતા ન તિરે રહ-ગુજ઼ર કો મૈં

હૈ ક્યા જો કસ કે બાઁધિએ મેરી બલા ડરે
ક્યા જાનતા નહીં હૂઁ તુમ્હારી કમર કો મૈં

લો વો ભી કહતે હૈં કિ યે બે-નંગ-ઓ-નામ હૈ
યે જાનતા અગર તો લુટાતા ન ઘર કો મૈં

ચલતા હૂઁ થોડ઼ી દૂર હર ઇક તેજ઼-રૌ કે સાથ
પહચાનતા નહીં હૂઁ અભી રાહબર કો મૈં

ખ઼્વાહિશ કો અહમક઼ોં ને પરસ્તિશ દિયા ક઼રાર
ક્યા પૂજતા હૂઁ ઉસ બુત-એ-બેદાદ-ગર કો મૈં

ફિર બે-ખ઼ુદી મેં ભૂલ ગયા રાહ-એ-કૂ-એ-યાર
જાતા વગરના એક દિન અપની ખ઼બર કો મૈં

અપને પે કર રહા હૂઁ ક઼યાસ અહલ-એ-દહર કા
સમઝા હૂઁ દિલ-પજ઼ીર મતા-એ-હુનર કો મૈં

‘ગ઼ાલિબ’ ખ઼ુદા કરે કિ સવાર-એ-સમંદ-નાજ઼
દેખૂઁ અલી બહાદુર-એ-આલી-ગુહર કો મૈં

* * *

શબ્દાર્થ :

મક઼્દૂર= સામર્થ્ય; નૌહાગર= શોક મનાવવાવાળો; રશ્ક= ઈર્ષા; રક઼ીબ= હરીફ; રહ-ગુજ઼ર= માર્ગ, રસ્તો; બે-નંગ-ઓ-નામ= બેઆબરુ; તેજ઼-રૌ= ઝડપથી ચાલનાર; પરસ્તિશ= પૂજા; રાહ-એ-કૂ-એ-યાર= યારની ગલીનો રસ્તો; ક઼યાસ= અનુમાન; અહલ-એ-દહર= સંસારી; દિલ-પજ઼ીર= મનોહર, મૂલ્યવાન; મતા-એ-હુનર= કલાની સંપત્તિ; સવાર-એ-સમંદ-નાજ઼= ગર્વના ઘોડા ઉપર સવાર; અલી બહાદુર-એ-આલી-ગુહર= કુલીન ‘અલી બહાદુર’ (ગ઼ાલિબના એક ધનિક દોસ્તનું નામ)

* * *

ઋણસ્વીકાર :

(૧) મૂળ ગ઼ઝલ (હિંદી લિપિ) અને શબ્દાર્થ માટે શ્રી અલી સરદાર જાફરી (દીવાન-એ-ગ઼ાલિબ)નો…
(૨) http://www.youtube.com વેબસાઇટનો…
(૩) http://techwelkin.com/tools/transliteration/ (દેવનગરી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ કનવર્ટર)

* * * * *

શ્રી વલીભાઈ મુસાનાં સંપર્કસૂત્ર:

ઈ મેઈલ – musawilliam@gmail.com ||મોબાઈલ : + 91-93279 55577

નેટજગતનું સરનામુઃ

William’s Tales (દ્વિભાષી-ગુજરાતી/અંગ્રેજી) ||  વલદાનો વાર્તાવૈભવ | | માનવધર્મ – જીવો અને જીવવા દો


સી એચ આત્મા

મહેન્દ્ર કપૂર : સંગીત – ખય્યામ

મેહનાઝ

1 comment for “હૈરાઁ હૂઁ દિલ કો રોઊઁ કિ પીટૂઁ જિગર કો મૈં…

  1. June 29, 2017 at 6:08 pm

    કસુંબલ આંખડીના આ કસબની વાત શી કરવી ?
    કલેજું કોતરી નાજુક મીનાકારી કરી લીધી…

    – અમૃત ‘ઘાયલ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *