ચિરાગ પટેલ

હૉટ ઍર બલૂનમાં એક સન્નારી હતી. તેણે નીચે રસ્તા પર જતા એક પુરુષને જોઈ બૂમો પાડી , “અરે ઓ, હું ક્યાં છું મને ખબર પડતી નથી. મને સમજાવ!”

પેલા પુરુષે જવાબમાં કહ્યું, “તમે હૉટ ઍર બલૂનમાં છો જે સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ 100 ફૂટની ઉંચાઈ પર છે, અને નર્મદા નદીના મુખથી 50 કિલોમીટર ઉત્તર દિશામાં છે.”

પેલી સન્નારી આ સાંભળી બોલી, “તું મને સૉફ્ટવેર એન્જીનીયર લાગુ છું.”

પુરુષે આશ્ચર્યથી પૂછ્યું, “અરે, તમને કેવી રીતે ખબર પડી?” સન્નારીએ જવાબ આપ્યો, “તે મને જે માહિતી આપી એ મને સહેજે કામની નથી. હું ક્યાં છું એ હજુ સુધી મને ખબર નથી પડી. તું તો મને સહેજે કામ ના લાગ્યો!”

એ સાંભળી પુરુષ હસ્યો અને બોલ્યો, “મને તો તમે કોઈ પ્રૉજેક્ટ મૅનેજર લાગો છો!”

હવે આશ્ચર્ય પામવાનો વારો સન્નારીનો હતો.

તેણે પેલા પુરુષને પૂછ્યું, “હવે, તું જ સમજાવ કે તને હું કોણ છું એ કેવી રીતે ખબર પડી.”

પુરુષે હવે ખડખડાટ હસતા કહ્યું, “તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો એની તમને કોઈ ગતાગમ નથી. કેવી રીતે તમે આ જગ્યાએ પહોંચ્યા એનું ભાન નથી. મેં તમને જે માહિતી આપી એ સચોટ હોવા છતાં તમને કશી ખબર ના પડી. તમે વાયુની ગરમીથી અહીં સુધી આવી પહોંચ્યા છો અને હવે મારી પાસે ઉકેલ શોધો છો! વળી, છેવટે, ભૂલ તો આમાં મારી જ ગણાઈ !”

*******************************************************

આ પ્રસંગમાં પ્રૉજેક્ટ મૅનેજર પર કટાક્ષ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ કટાક્ષમય એ છેલ્લાં વાક્યમાં પ્ર્જેક્ટ મૅનેજેરની કામગીરીનું મહત્ત્વ સમાવી લેવાયું છે. આપણે એનું મહત્વ આજે સમજીએ.

પ્રૉજેક્ટ મૅનેજરનું મુખ્ય કામ જે-તે પ્રૉજેક્ટના મુખ્ય ધ્યેય સુધી આખી ટીમને લઇ જવાનું છે. એ માટે ટીમને નેતૃત્વ પૂરું પાડવાનું છે. પ્રૉજેક્ટ મૅનેજર પ્રૉગ્રામ કે પોર્ટફોલિયો મેનેજરને જવાબદેય હોય છે. વળી, તે વ્યાપાર વિશ્લેષક (બિઝનેસ ઍનૅલિસ્ટ ) , ગુણવત્તા નિષ્ણાત અને જે-તે વિષયના નિષ્ણાત વગેરે સાથે મળીને કામ કરે છે.

પ્રૉજેક્ટ મૅનેજર માટે જરૂરી ગુણ :

1. નેતૃત્વ

2. ટીમ સંવર્ધન

3. પ્રેરણા

4. માહિતી આપ-લે

5. અસરકર્તા

6. નિર્ણય ક્ષમતા

7. રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક સભાનતા

8. વાટાઘાટ

9. વિશ્વસનીયતા

10. વિવિધ સંઘર્ષ સામે સક્ષમતા

11. તાલીમ

અસરકારક પ્રૉજેક્ટ મૅનેજમેન્ટ માટે મૅનેજરમાં પોતાની કામગીરી વિશેનું પૂરતું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. વળી, તે પોતાના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શકે એ પણ જરૂરી છે. વ્યક્તિગત અસરકારક અભિગમ કે ચરિત્ર પણ આ પ્રકારના નેતૃત્વ માટે જરૂરી ગુણો છે.

આ એક એવું ક્ષેત્ર છે જેને “થૅન્કલેસ જૉબ” કહી શકાય. એક્ઝિક્યુટિવ કક્ષાએ બેઠેલાં લોકોની અપેક્ષા સંતોષવામાં અને સાથે જે-તે વિષયના નિષ્ણાતોના અહંને જાળવી કામગીરી લેવી સાચે જ દાદ માંગી લેતું કામ છે. એજાઈલ પદ્ધતિએ પ્રૉજેક્ટ સાંભળવો કામને થોડું સહેલું કરી આપે છે. આપણે એ પદ્ધતિ વિષે અગાઉ વાત કરી છે.


આ લેખના લેખક શ્રી ચિરાગ પટેલનાં સપર્કસૂત્રઃ

· નેટજગતનું સરનામું: ઋતમંડળ
· ઈ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: chipmap@gmail.com


સંપાદકીય નોંધઃ
અહીં લીધેલ ચિત્ર ઇન્ટરનેટ પરથી, લેખના વિષયને વધારે સ્પષ્ટ કરવાના આશાયથી લીધેલ છે. તેના પ્રકાશાનાધિકારો તેના મૂળ પ્રકાશકોના જ રહે છે.

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 Comments

 • pragnajuvyas says:

  “અરે ઓ, હું ક્યાં છું મને ખબર પડતી નથી. મને સમજાવ!”
  ‘હું કોણ છું’ ની ઓળખાણ જ અટકી છે.અનંત અવતારથી અમારું મન કેળવાયેલું હોય છે, તે દુઃખમાં …. તોય તે બુદ્ધિમાં સમાય અને ‘હું કોણ છું’ એટલું જ જાણે તે જ્ઞાન.’
  “તમે હૉટ ઍર બલૂનમાં છો જે સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ ૧00 ફૂટની ઉંચાઈ પર છે, અને નર્મદા નદીના મુખથી ૫0 કિલોમીટર ઉત્તર દિશામાં છે.” અમને મૅડીટેશનમા આ રીતે …
  Meditation guided by sadhguru – YouTube
  Video for sadguru guided meditation▶ 31:24
  https://www.youtube.com/watch?v=d-qwKDLe5Jc
  Dec 18, 2015 – Uploaded by know Thyself – Познай Себя
  Meditation guided by sadhguru #Sadhguruintellectcanonlydissectanddivide …
  Learn Meditatio
  બાકી ઘણી ખરી મહીલા પ્રૉજેક્ટ મૅનેજર માટે જરૂરી ગુણ નેતૃત્વ ,ટીમ સંવર્ધન, પ્રેરણા,માહિતી આપ-લે, અસરકર્તા, નિર્ણય ક્ષમતા, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક સભાનતા, વાટાઘાટ, વિશ્વસનીયતા, વિવિધ સંઘર્ષ સામે સક્ષમતા
  અને તાલીમ સહજ સહેલાઇથી સમજે છે
  મન મંદીરમા ચિરાગ જલાવવા બદલ ધન્યવાદ

 • આ એક એવું ક્ષેત્ર છે જેને “થૅન્કલેસ જૉબ” કહી શકાય. એક્ઝિક્યુટિવ કક્ષાએ બેઠેલાં લોકોની અપેક્ષા સંતોષવામાં અને સાથે જે-તે વિષયના નિષ્ણાતોના અહંને જાળવી કામગીરી લેવી સાચે જ દાદ માંગી લેતું કામ છે.
  ——-
  પંદર વર્ષ આવા કામના અનુભવે….એકદમ સાચી વાત.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME