મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 Comments

 • ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા.(ન્યુ જર્સી) says:

  ટકલું માથું, હાથમાં લાકડી અને આંખે ગોળ ચશ્મા ગાંધીજી તૈયાર, બીજું શું જોઈએ?

  ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા. ( ન્યુ જર્સી )

 • pragnajuvyas says:

  “સત્ય અને અહિંસા અનાદીકાળ થી ચાલ્યા આવે છે,
  મારે દુનિયાને કઈ નવું કહેવું નથી ”
  ગાંધી થવું સહેલું નથી
  પણ
  દોરવામાં સૌથી સહેલામાં સહેલા – ગાંધીજી

 • મહેન્દ્ર શાહ says:

  Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME