– ચીમન પટેલ ‘ચમન’

 

Download (PDF, 880KB)

 

સંપર્કસૂત્ર :

ઈ- મેઈલ – ચીમન પટેલ ચમન’ : chiman_patel@hotmail.com

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 Comments

  • pragnajuvyas says:

    સ રસ
    રમેશે પાડેલ ચીલો સગુણાત્મક પરિવર્તન લાવ્યો-લાવશે
    ચમન નામ આવે અને મરક મરક કરતા આવી વાતો હાસ્યાસ્પદ માની લેવાની ભૂલ ન કરતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME