મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 Comments

 • pragnajuvyas says:

  મઝાના વ્યંગ્ય કવન

 • shirish dave says:

  બસ અફલાતુન

 • ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા.(ન્યુ જર્સી) says:

  શબ્દો વાંચવામાં તકલીફ પડે છે.કલર કોમ્બીનેશન ધ્યાનમાં લેશો. અતિ સુંદર વ્યંગ ચિત્રકથા.
  ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા.(ન્યુ જર્સી)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME