સમજ્યા હોઈએ એ જ લખવું અને સમજાય એ રીતે લખવું

ડૉ.દર્શના ધોળકિયા

Download (PDF, 272KB)

 


ડૉ. દર્શના ધોળકિયાનાં સંપર્કસૂત્રઃ
• પત્રવ્યવહારનું સરનામું: ન્યૂ મિન્ટ રોડ, ભુજ (કચ્છ), ભારત ૩૭૦૦૦૧
• ઇ-પત્રવ્યવહારનું સરનામું: dr_dholakia@rediffmail.com

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 Comments

  • કોઈ પ્રકાશકની રહેમ નજર કે નેટવર્કિંગ વિના, હવે ઇન્ટરનેટ ઉપર ઘણું બધું સાહિત્ય સર્જન થવા માંડ્યું છે. એના વિવેચન અંગે તમારા વિચાર જણાવવા વિનંતી.

  • pragnajuvyas says:

    જાણકારની ચૂપ અને બેવકૂફની દાદ વિવેચનને બગાડે છે.વિવેચન તો વિવાચનનો વિષય છે. કશુંક વિશેષ વાંચવું ગમે તો, ન સમજાય તો વારંવાર વાંચવું. સર્જકે કરેલા વિશેષ ભાષાકર્મને ઉકેલવા મથવું. એણે આ સ્થાને આ જ શબ્દ શા માટે પ્રયોજ્યો હશે ?
    રસાળ વિવેચના માટે સુ શ્રી ડૉ.દર્શના ધોળકિયાને ધન્યવાદ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME