મહેન્દ્ર શાહ : mahendraaruna1@gmail.com

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 Comments

 • ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા.(ન્યુ જર્સી) says:

  અરે વાહરે અમદાવાદી ! રૂપિયાના ત્રણ અડધા (૫૦ પૈસા) ની વૃત્તિ ના બદલાય. ચાહે અમેરિકા જાઓ કે સ્વર્ગમાં.
  ઉમાકાન્ત વિ.મહેતા. (ન્યુ જર્સી)

 • pragnajuvyas says:

  ‘ઓ ત્તારી’ ફિલ્મ
  રો- કોસ્ટર રાઈડ
  રેવાન્તા સારા !

 • Nikunj Patel says:

  પડોસી કે પડોશી ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME