મિર્ઝા ગ઼ાલિબ
વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)

ઉસ બજ઼્મ મેં મુઝે નહીં બનતી હયા કિએ
બૈઠા રહા અગરચે ઇશારે હુઆ કિએ

દિલ હી તો હૈ સિયાસત-એ-દરબાઁ સે ડર ગયા
મૈં ઔર જાઊઁ દર સે તિરે બિન સદા કિએ

રખતા ફિરૂઁ હૂઁ ખ઼િર્ક઼ા ઓ સજ્જાદા રહન-એ-મય
મુદ્દત હુઈ હૈ દાવત આબ-ઓ-હવા કિએ

બે-સર્ફ઼ા હી ગુજ઼રતી હૈ હો ગરચે ઉમ્ર-એ-ખ઼િજ઼્ર
હજ઼રત ભી કલ કહેંગે કિ હમ ક્યા કિયા કિએ

મક઼્દૂર હો તો ખ઼ાક સે પૂછૂઁ કિ ઐ લઈમ
તૂ ને વો ગુંજહા-એ-ગિરાઁ-માયા ક્યા કિએ

કિસ રોજ઼ તોહમતેં ન તરાશા કિએ અદૂ
કિસ દિન હમારે સર પે ન આરે ચલા કિએ

સોહબત મેં ગ઼ૈર કી ન પડ઼ી હો કહીં યે ખ઼ૂ
દેને લગા હૈ બોસા બગ઼ૈર ઇલ્તિજા કિએ

જ઼િદ કી હૈ ઔર બાત મગર ખ઼ૂ બુરી નહીં
ભૂલે સે ઉસ ને સૈકડ઼ોં વઅ’દે વફ઼ા કિએ

‘ગ઼ાલિબ’ તુમ્હીં કહો કિ મિલેગા જવાબ ક્યા
માના કિ તુમ કહા કિએ ઔર વો સુના કિએ

 

* * *

શબ્દાર્થ :

ઉસ બજ઼્મ= યારની મહેફિલ; નહીં બનતી હયા કિએ= લાજ નથી આવતી; સિયાસત-એ-દરબાઁ= દરવાનની ધમકી; બિન સદા કિએ= અવાજ કર્યા વગર; ખ઼િર્ક઼ા ઓ સજ્જાદા= અલ્લાહ આગળ દુઆ ગુજારવા માટે બિછાવવામાં આવતી સાદડી કે કપડું; રહન-એ-મય = મદિરા માટે ગિરવી; દાવત આબ-ઓ-હવા= જળવયુની દાવત, શરાબ પીને એશ કરવી; બે-સર્ફ઼ા= નિરર્થક; ઉમ્ર-એ-ખ઼િજ઼્ર= ખ઼િજ઼્રનું જીવન (ખ઼િજ઼્ર પયગંબરનું નામ છે, જે જીવિત છે અને ભુલેલાઓને રાહ બતવે છે.); મક઼્દૂર= કુદરત, સામર્થ્ય; લઈમ
= કંજૂસ; ગુંજહા-એ-ગિરાઁ-માયા= કિંમતી ખજાનો (અહીં અર્થ છે, એ લોકો કે જે જમીનમાં દફન થઈ ચૂક્યા છે.); તોહમતેં ન તરાશા= દોષારોપણ કરવું; અદૂ= શત્રુ; ખ઼ૂ= આદત; ઇલ્તિજા= યાચના; વઅદે વફ઼ા કિએ= વચન (વાયદા)નું પાલન કર્યું. ;

* * *

ઋણસ્વીકાર :

(૧) મૂળ ગ઼ઝલ (હિંદી લિપિ) અને શબ્દાર્થ માટે શ્રી અલી સરદાર જાફરી (દીવાન-એ-ગ઼ાલિબ)નો…
(૨) http://www.youtube.com વેબસાઇટનો…
(૩) http://techwelkin.com/tools/transliteration/ (દેવનગરી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ કનવર્ટર)

* * * * *

શ્રી વલીભાઈ મુસાનાં સંપર્કસૂત્ર:

ઈ મેઈલ – musawilliam@gmail.com ||મોબાઈલ : + 91-93279 55577

નેટજગતનું સરનામુઃ

William’s Tales (દ્વિભાષી-ગુજરાતી/અંગ્રેજી) ||  વલદાનો વાર્તાવૈભવ | | માનવધર્મ – જીવો અને જીવવા દો

= = = =

તલત મહમૂદ

મેહદી હસન

સલામત અલી

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 Comments

 • pragnajuvyas says:

  મિર્ઝા ગ઼ાલિબસાહેબના અંદાજે બયાં

  અને

  તલત મહમૂદ ,મેહદી હસન સલામત અલી ની મધુરી મધુરી ગાયકી

  ભાવવિભોર કરે..

  ધન્યવાદ વલીજી

 • vijay joshi says:

  Valibhai,

  At times like these, when I can’t fully appreciate the complexity and the cadence of the Galibian imagery that I feel so inadequate, helpless, and saddened. Your Gujarati transliterations do help lessen my woes. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME