મિર્ઝા ગ઼ાલિબ
વલીભાઈ મુસા (સંકલનકાર)

તપિશ સે મેરી વક઼્ફ઼-એ-કશમકશ હર તાર-એ-બિસ્તર હૈ
મિરા સર રંજ-એ-બાલીં હૈ મિરા તન બાર-એ-બિસ્તર હૈ

સરિશ્ક-એ-સર બ-સહરા દાદા નૂર-ઉલ-ઐન-એ-દામન હૈ
દિલ-એ-બે-દસ્ત-ઓ-પા ઉફ઼્તાદા બર-ખ઼ુરદાર-એ-બિસ્તર હૈ

ખ઼ુશા ઇક઼બાલ-એ-રંજૂરી અયાદત કો તુમ આએ હો
ફ઼રોગ-એ-શમ-એ-બાલીં ફ઼રોગ-એ-શામ-એ-બાલીઁ હૈ

બ-તૂફ઼ાઁ-ગાહ-એ-જોશ-એ-ઇજ઼્તિરાબ-એ-શામ-એ-તન્હાઈ
શુઆ-એ-આફ઼્તાબ-એ-સુબ્હ-એ-મહશર તાર-એ-બિસ્તર હૈ

અભી આતી હૈ બૂ બાલિશ સે ઉસ કી જ઼ુલ્ફ઼-એ-મુશ્કીં કી
હમારી દીદ કો ખ઼્વાબ-એ-જ઼ુલેખ઼ા આર-એ-બિસ્તર હૈ

કહૂઁ ક્યા દિલ કી ક્યા હાલત હૈ હિજ્ર-એ-યાર મેં ગ઼ાલિબ
કિ બેતાબી સે હર-યક તાર-એ-બિસ્તર ખ઼ાર-એ-બિસ્તર હૈ

 

                                   * * *

શબ્દાર્થ :

તપિશ= જલન, તડપ; વક઼્ફ઼-એ-કશમકશ= તકલીફમાં ફસાયેલો; હર તાર-એ-બિસ્તર= પથારીનો દરેક દોરો; રંજ-એ-બાલીં= તકિયાના દુ:ખનું કારણ; બાર-એ-બિસ્તર= પથારી માટેનો બોઝ; સરિશ્ક-એ-સર બ-સહરા દાદા= વહેતાં આંસું; નૂર-ઉલ-ઐન-એ-દામન= પાલવની આંખનો તારો; દિલ-એ-બે-દસ્ત-ઓ-પા= મજબૂર દિલ; ઉફ઼્તાદા= જે લડખડાઈને પડી ગયો હોય; બર-ખ઼ુરદાર-એ-બિસ્તર= પથારીમાં સૂતેલું બાળક; ખ઼ુશા= શું કહેવું; ઇક઼બાલ-એ-રંજૂરી= બીમારીનું સૌભાગ્ય; અયાદત= બીમારના હાલચલ પૂછવા; ફ઼રોગ-એ-શામ-એ-બાલીઁ= પથારીના માથાના ભાગ તરફના દીવાનો પ્રકાશ; બ-તૂફ઼ાઁ-ગાહ-એ-જોશ-એ-ઇજ઼્તિરાબ-એ-શામ-એ-તન્હાઈ= વ્યાકુળતાના તોફાનથી ભરેલા એકાકીપણા (વિરહ)ની સાંજે; શુઆ-એ-આફ઼્તાબ-એ-સુબ્હ-એ-મહશર= પ્રલયના દિવસના સૂરજનું કિરણ; બૂ= સુગંધ; બાલિશ= તકિયો; જ઼ુલ્ફ઼-એ-મુશ્કીં= કસ્તુરીની જેમ કાળી અને સુગંધિત લટો; દીદ= દર્શન (અહીં ‘નયન’ના અર્થમાં); ખ઼્વાબ-એ-જ઼ુલેખ઼ા= ઝુલેખાનું સ્વપ્ન (ઝુલેખાએ પોતાના પ્રિય યુસુફને સ્વપ્નમાં જોયા હતા); આર-એ-બિસ્તર= બિસ્તર માટેનું લજ્જાનું કારણ; હિજ્ર-એ-યાર= પ્રિય વિરહ; બેતાબી= વ્યાકુળતા; તાર-એ-બિસ્તર= બિસ્તરના તાણાવાણા; ખ઼ાર-એ-બિસ્તર= બિસ્તરનો કાંટો

* * *

ઋણસ્વીકાર :

(૧) મૂળ ગ઼ઝલ (હિંદી લિપિ) અને શબ્દાર્થ માટે શ્રી અલી સરદાર જાફરી (દીવાન-એ-ગ઼ાલિબ)નો…
(૨) http://www.youtube.com વેબસાઇટનો…
(૩) http://techwelkin.com/tools/transliteration/ (દેવનગરી-ગુજરાતી સ્ક્રીપ્ટ કનવર્ટર)

* * * * *

શ્રી વલીભાઈ મુસાનાં સંપર્કસૂત્ર:

ઈ મેઈલ – musawilliam@gmail.com ||મોબાઈલ : + 91-93279 55577

નેટજગતનું સરનામુઃ

William’s Tales (દ્વિભાષી-ગુજરાતી/અંગ્રેજી) ||  વલદાનો વાર્તાવૈભવ | | માનવધર્મ – જીવો અને જીવવા દો

Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Indic IME